Departamentul EXTERNE

Departamentul EXTERNE este compartimentat în trei subdiviziuni: Relaţii Publice (P.R); Imagine, IVSA.
Atribuţii: Stabilește parteneriate cu alte ONG-uri la nivel național și internațional; organizează schimburile de experienţă; promovarea constantă în spaţiul public şi pe social media (comunicate de presă); crearea de materiale grafice; informarea constantă a studenţilor despre activitaţile ASMVT.


Departamentul INTERNE

Departamentul INTERNE cuprinde Resurse Umane; Strângere de fonduri şi are ca atribuţii realizarea campaniei de recrutare la începerea anului universitar; păstrarea unei bune comunicări în cadrul asociaţiei; administrarea unei baze de date cu membrii actuali şi alumni; identificarea şi soluţionarea posibilelor probleme dintre membrii asociaţiei; întocmirea contractelor de voluntariat şi sponsorizare; organizarea de traininguri/sesiuni de formare pe diferite teme necesare organizaţiei; organizarea de team-building-uri; realizarea unei mape de prezentare şi a unui pachet de sponsorizare; menţinerea legăturii cu partenerii; administrarea formularului 230 pentru 2%; scrierea şi depunerea de proiecte de finanţare (MTS, Primarie, Consiliul Judeţean Local/Naţional).


Departamentul EDUCAŢIONAL

Acest departament are ca rol reprezentarea studenţească iar membrii acestuia se ocupă: de realizarea anuală a ghidului bobocului, de organizarea Alegerilor pentru studenţii reprezentanţi; cu informarea permanentă a studenţilor cu privire la deciziile luate în Senat/Consiuliul Universităţii/Facultăţii; cu informarea despre ce înseamnă statutul de student consilier/senator(drepturi/obligaţii); de menţinerea unui dialog continuu cu studentii din Consiliu şi Senat.


Departamentul SOCIAL

Departamentul social organizează spectacole, excursii, petreceri şi alte activităţi extrascolare. Organizează concursuri tematice (SAH/catan) şi se ocupă de împărţirea materialelor promo şi de promovarea evenimentelor.


Departamentul PROFESIONAL

Acest departament cuprinde Protecţia animalelor şi organizarea de ateliere de lucru tematice iar atribuţiile sunt organizarea de târguri de adopţii; organizarea sesiunilor de sterilizare a animalelor fără stăpân; organizarea "Concursului Ştiinţific şi Simpozion Studenţesc"; organizare de ateliere de lucru, training-uri, seminarii, conferinţe.