Departamente ASMVT

Departamentul de EXTERNE

Departamentul EXTERNE este compartimentat în trei subdiviziuni: Relaţii Publice (P.R); Imagine, IVSA.
Atribuţii: Stabilește parteneriate cu alte ONG-uri la nivel național și internațional; organizează schimburile de experienţă; promovarea constantă în spaţiul public şi pe social media (comunicate de presă); crearea de materiale grafice; informarea constantă a studenţilor despre activitaţile ASMVT.

Departamentul de INTERNE

Departamentul INTERNE cuprinde Resurse Umane; Strângere de fonduri şi are ca atribuţii realizarea campaniei de recrutare la începerea anului universitar; păstrarea unei bune comunicări în cadrul asociaţiei; administrarea unei baze de date cu membrii actuali şi alumni; identificarea şi soluţionarea posibilelor probleme dintre membrii asociaţiei; întocmirea contractelor de voluntariat şi sponsorizare; organizarea de traininguri/sesiuni de formare pe diferite teme necesare organizaţiei; organizarea de team-building-uri; realizarea unei mape de prezentare şi a unui pachet de sponsorizare; menţinerea legăturii cu partenerii; administrarea formularului 230 pentru 2%; scrierea şi depunerea de proiecte de finanţare (MTS, Primarie, Consiliul Judeţean Local/Naţional).

Departamentul EDUCATIONAL

Acest departament are ca rol reprezentarea studenţească iar membrii acestuia se ocupă: de realizarea anuală a ghidului bobocului, de organizarea Alegerilor pentru studenţii reprezentanţi; cu informarea permanentă a studenţilor cu privire la deciziile luate în Senat/Consiuliul Universităţii/Facultăţii; cu informarea despre ce înseamnă statutul de student consilier/senator(drepturi/obligaţii); de menţinerea unui dialog continuu cu studentii din Consiliu şi Senat.

Departamentul SOCIAL

Departamentul social organizează spectacole, excursii, petreceri şi alte activităţi extrascolare. Organizează concursuri tematice (SAH/catan) şi se ocupă de împărţirea materialelor promo şi de promovarea evenimentelor.Departamentul PROFESIONAL

Acest departament cuprinde Protecţia animalelor şi organizarea de ateliere de lucru tematice iar atribuţiile sunt organizarea de târguri de adopţii; organizarea sesiunilor de sterilizare a animalelor fără stăpân; organizarea "Concursului Ştiinţific şi Simpozion Studenţesc"; organizare de ateliere de lucru, training-uri, seminarii, conferinţe.